Info.png

Viktig info for deltakere i Hovedmesterskapet

Hovedmesterskapet på Jessheim nærmer seg. Vi minner om kravet til helseattest for å kunne delta, kravet om samtykke fra foresatte for å kunne teste utøvere under 18 år samt det nye dagsprogrammet og de nye kvalifiseringskravene.

Det er mye å huske på frem mot NM, og vi anbefaler alle som enten vet de skal delta, kanskje skal delta eller håper å delta til å sette seg inn i gjeldende krav og bestemmelser.

Fra 1. oktober 2022 trengs det som kjent skriftlig aktivt samtykke fra foresatte for at utøvere under 18 år kan dopingtestes. 

Deltakere i Hovedmesterskapet er imidlertid definert som toppidrettsutøvere, og for toppidretten er det et absolutt krav om at alle deltakerne som inngår i det enkelte særforbunds definerte toppidrettsbegrep skal kunne dopingtestes.

Dermed er det et absolutt krav for deltakelse i Hovedmesterskapet for utøvere under 18 år at et slikt samtykke er sendt inn. Hvis dette ikke foreligger vil man ikke kunne delta.

Les mer på ADNO sin side der du også finner samtykkeskjema.

Utfylt skjema må sendes både Mari Bjone og Antidoping Norge.


Husk også:

Krav om helseattest for å kunne delta i NM.

Reglement NM 2023.