Info.png

Forbyr betalte fartsholdere i nasjonale mesterskap

Styret i Norges Friidrettsforbund vedtok på sitt siste møte at utøvere eller klubber ikke kan tilby penger til egne eller andre utøvere for å være fartsholdere i nasjonale mesterskap, og at dette tas inn i NM-reglementet. Vedtaket gjelder fra 25. april.

Bakgrunnen for saken er situasjonen som oppsto under fjorårets Hovedmesterskap, der utøvere fra en klubb ble tilbudt penger fra en utøver i en annen klubb for å yte drahjelp i finalen på 1500 meter.
Årsaken var et ønske om høy fart for å få flere rankingpoeng for kvalifisering til internasjonale mesterskap.

I ettertid ble det en mediesak og en prinsipiell diskusjon om dette bør være tillatt. Lotteritilsynet tok også kontakt med NFIF for å for å få informasjon om saken

I andre konkurranser er det vanlig at en har betalte fartsholdere, men det har ikke vært så vanlig i nasjonale mesterskap.

Det kan prinsipielt stilles spørsmål om betalte fartsholdere i et nasjonalt mesterskap kan endre forutsetningene for konkurransen og like muligheter for deltagerne.

Med bakgrunn i dette fattet styret følgende vedtak:
Utøvere eller klubber kan ikke tilby penger til egne eller andre utøvere for å være fartsholdere i nasjonale mesterskap. Dette tas inn i NM-reglementet.