friidrettstinget-logo.jpg

Anne Farseth gjenvalgt som president på NFIF sitt ting

Anne Farseth ble i dag gjenvalgt som NFIF-president under friidrettstinget på Vettre. Som visepresident ble Kalle Glomsaker valgt. For øvrige styremedlemmer og tingvalgte utvalg ble valgkomiteens innstilling fulgt. Det samme gjalt styrets forslag til ny valgkomite. Her er vår dekning fra tinget. I hovedsak har vi referert til tingdokumentene som du finner på samlesiden for Friidrettstinget. Saken oppdateres.

Samleside for friidrettstinget 2023 - med tingdokumenter.

Valgkomiteens innstilling i sin helhet - med kommentarer.

IMG_2874.jpg

Under tingmiddagen lørdag kveld ble Bjørg Larsen fra T&IF Viking og Johnni Håndstad fra Troms FIK tildelt NFIF sin fortjenstemedalje. Foto: NFIF.

Vår dekning fra Friidrettstinget 2023 er en redaksjonell dekning og ikke den offisielle protokollen.

Lørdag:

Klokken er 10:00 og Friidrettstinget her på Vettre i Asker er i gang.

NFIF-president Anne Farseth ønsker velkommen og tinget minnes de som har gått bort i tingperioden. NIF-president Berit Kjøll og Askers ordfører Lene Conradi hilser til tinget digitalt.

Etter NFIF-president Anne Farseth sin innledende tale er man over på gjennomgang av styret og utvalgenes beretninger for tingperioden, punkt fem i sakslisten. Disse ble enstemmig vedtatt.

Neste punkt er regnskap 2021 og 2022. Regnskapene ble enstemmig vedtatt.

Da er Friidrettstinget i gang med økt to, som utelukkende dreier seg om behandling av innkomne forslag. Disse finnes fra side 138 i beretningen. Vi vil her kun informere om resultatet.

Forslag 1: Enstemmig vedtatt.
Forslag 2: Enstemmig vedtatt.
Forslag 3: Enstemmig vedtatt.
Forslag 4: Enstemmig vedtatt. NM hinderløp OCR innføres fra 2023. Tildeles Nannestad IL.
Forslag 5: Enstemmig vedtatt.
Forslag 6: Enstemmig vedtatt.
Forslag 7: Enstemmig vedtatt.
Forslag 8: Enstemmig vedtatt med endret tekst: Det noteres norske rekorder i rekordøvelser definert av internasjonale forbund (World Athletics og European Athletics). Tidligere rekordøvelser opprettholdes. Endringen vil tre i kraft omgående.
Forslag 9: Det ble stemt over forslaget. 45 stemte for. 13 stemte mot. Forslaget vedtatt.

Søndag:

Da er andre dag av årets friidrettsting i gang på Vettre. Første sak til behandling er forslag om en resolusjon.

Denne resolusjonen ble reist av Innlandet FIK under åpningen av tinget lørdag, og forsamlingen vedtok da at den kunne behandles. Endelig tekst ble utformet av redaksjonskomiteen og tatt opp til behandling som første post søndag.

Følgende resolusjon ble vedtatt med akklamasjon: NFIF kan under ingen omstendigheter godta at utøvere fra Russland og Belarus får delta i internasjonale mesterskap og andre internasjonale konkurranser så lenge angrepskrigen, som ifølge folkeretten klart er ulovlig, pågår. NFIF uttrykker støtte til alle som er rammet av krigen, og er glade for at norsk idrett står samlet i denne viktige saken.

NM-tildelingen for 2025 og 2026:
Ask Friidrett var eneste søker for 2025, mens de sammen med Trondheim Friidrett, Ranheim IL og Nidelv IL også var søker for 2026.
Ask Friidrett trakk søknaden for 2026.
Dermed ble Ask Friidrett tildelt Hovedmesterskapet 2025 på Ravnanger, mens Trondheim Friidrett, Ranheim IL og Nidelv IL ble tildelt Hovedmesterskapet på Trondheim Stadion/Øya i Trondheim i 2026. Tildelingene var enstemmig.

Valg av styre, tingvalgte utvalg og valgkomite:

Nytt styre i NFIF for perioden 2023-2025:

Valgkomiteens innstilling med resultat fra valget:

President: Anne Farseth, IL i BUL (gjenvalg). 
Visepresident: Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL (opprykk fra styremedlem). 
Styremedlem: Vegar Sellæg, Frol IL (ny).
Styremedlem: Siri Eide Storaa, Målselv IL (gjenvalg).
Styremedlem: Fredrik Haraldstad (ungdomsrepresentant), IK Hind og Sarpsborg IL (ny).
Styremedlem: Finn Kollstad, Kristiansand Løpeklubb (ny).
Styremedlem: Hilde Stokvold Gundersen, Fyllingen IL (gjenvalg).
Styremedlem: Hanne Lyngstad, IK Tjalve (ny).
Styremedlem: Per Espen Fjeld, Tjøme Løpeklubb (gjenvalg).
Vara-ungdomsrepresentant: Elias Søvik, IK Tjalve (ny).

President, visepresident og samtlige styremedlemmer og vara-ungdomsrepresentant valgt med akklamasjon.

Ansattes representant er valgt av og blant de ansatte og vil i perioden være Linn Baarlid med Mari Sønju som vara.

For Lovutvalget, kontrollutvalget og valgkomite henvises til samlesiden når det gjelder hvem som ble valgt.

Lovutvalget: Valgkomiteens innstilling enstemmig valgt.

Kontrollutvalget: Valgkomiteens innstilling enstemmig valgt.

Styrets forslag til ny valgkomite: Styrets innstilling enstemmig valgt.

Siste post ut var gjennomgang av rammebudsjettet for 2024 og 2025. Dette ble enstemmig vedtatt.

President Anne Farseth avsluttet tinget med å takke av de som gikk ut av styret.