Lisens24.jpg

Helårslisens for 2024 er nå tilgjengelig

Helårslisensen for 2024 er nå tilgjengelig. Lisensen gjelder for hele 2024 - fra 1. januar til 31. desember - og prisen er den samme uansett når på året du kjøper den. Med helårslisens er du forsikret både i trening og under konkurranse, og det er derfor en fordel å være tidlig ute med kjøp av lisens.

Det er krav om lisens, fra det året man fyller 13 år til og med det året man fyller 80, for å delta i alle arrangementer i regi av Norges Friidrettsforbund og dens klubber. Frem til 13 års alder er barn forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer her.

Unntaksvis gjelder ikke lisensordningen i banestevner der deltakerne stiller for sin skole eller militæravdeling, ref. NFIFs lov §20.2.

For arrangementer på bane er det påkrevd helårslisens eller engangslisens.

For arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens. 

Merk at det stilles krav om medlemskap i en friidrettsklubb for kjøp av alle lisenser, bortsett fra engangslisens for arrangementer utenfor bane. Dersom du ikke er medlem i en friidrettsklubb, kan du søke etter din nærmeste klubb her.

Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således slettet fra ofisiell statistikk.

Vi minner om at helårslisensen gjør at du er forsikret også når du trener friidrettsrelatert gjennom hele året. Velger man å ikke kjøpe lisens før arrangementet/stevnet man skal delta på vil man ikke være forsikret dersom skade oppstår. Vi anbefaler derfor å løse lisensen så raskt som mulig.

Helårslisens for 2024 vil være gjeldene fra 01.01.2024, uavhengig om du kjøper den før dette tidspunktet.

Helårslisens:
Ved kjøp av helårslisens kan man velge mellom grunnlisens og utvidet lisens. Det er vilkårene som varierer mellom lisenstypene, hovedsakelig antall dager før oppstart av behandling. Forsikringsvilkårene finner du under "Dokumenter" på kjøpssiden. 

Prisene for helårslisens er for 2024:

Grunnlisens: 550 kroner
Utvidet lisens: 1250 kroner

kjøplisens.png

Engangslisen på bane:
Engangslisens dekker ett (1) aktuelt arrangement på bane, og kan kjøpes av samme person ubergrenset gjennom sesongen. For å kunne løse engangslisens på bane, krever det at stevnet/arrangementet er opprettet i iSonen. Engangslisensen kjøpes i forbindelse med påmelding til det aktuelle arrangement, og er ikke mulig å kjøpe som enkeltstående slik som helårslisensen.

Priser engangslisens:
Engangslisens på bane 100 kroner.