IMG_2023-09-11-130512.jpg

Hvordan kan idretten bli med på Strandryddeuka?

Strandryddeuka er Norges største dugnad for rydding av søppel. Lag, klubber, kretser og særforbund kan alle bidra til Strandryddeuka. Enten kan man arrangere en ryddeaksjon selv, eller spre informasjon til sine medlemmer og oppfordre til å delta eller arrangere egne aksjoner.