Info.png

Gateløp skal kunne kvalifisere for 10 000m i NM

Med bakgrunn i at World Athletics fra og med denne sesongen har åpnet for at resultater fra gateløp også skal kunne kvalifisere for deltakelse i internasjonale mesterskap på bane har arrangøren av årets Hovedmesterskap foreslått at tilsvarende også skal gjelde for kvalifisering for deltakelse på 10 000 meter i NM.

Styret behandlet saken på sitt møte 31. mai og fattet dette vedtaket:

Følgende tekst legges til i Reglementet for Hovedmesterskapet pkt 5. 

Resultater fra 10km gateløp oppnådd med bruttotid i en sertifisert løype kvalifiserer kun til deltakelse på 10 000 meter. For øvrige øvelser vil en utøver som oppnår kvalifiseringskrav kunne delta i en hvilken som helst øvelse.

Etter forslag fra arrangøren er kvalifiseringskravene for gateløpsresultater satt noe strengere enn kravene fra baneløp:

  • 10km gateløp menn senior: 31:29.
  • 10km gateløp kvinner senior: 36:59.

Vi gjør oppmerksom på at World Athletics sitt skoreglement gjelder under Norgesmesterskapet. Det betyr at selv om utøvere er kvalifisert med gateløpsresultat, så må de bruke sko som er godkjent for baneløp, med maksimal såletykkelse 25 mm, når de deltar i NM. Se denne saken for mer informasjon om skoreglementet.

Dette er å betrakte som en prøveordning. Det vil bli gjort en evaluering og vurdering om den skal videreføres, og om det også eventuelt skal gjelde 5000 m/5 km, i forbindelse med utarbeidelsen av NM-reglementene for 2024.