nif informerer.png

World Ranking Competition - Slik får du stempel

I desember 2021 lanserte World Athletics sitt nye konsept "World Ranking Competition". Tanken er å kategorisere friidrettsarrangement utifra et sett kriterier som oppfyller en viss standard. Som en følge av dette, må alle resultater som skal godkjennes for ranking, internasjonal statistikk og kvalifisering til internasjonale mesterskap være oppnådd i konkurranser med World Ranking Competition stempel. Konseptet trådde i kraft fra 01.01.2023 og gjelder for både banestevner og løp utenfor bane.

Under følger kort info om søknadsprosessen:

For å få WA-stempelet må arrangementet være godkjent av WA senest 60 dager før stevnet avholdes, og av kretsen 75 dager før arrangementets dato. Det er kretsen som har ansvar for å sende inn søknaden til WA. Approberingsgebyret er 25 euro pr. arrangement.

- Konseptet gjelder fra 01.01.2023

- Fyll ut dette skjema og send i retur til din friidrettskrets. Oversikt over kretsene finner du her

- Det koster 25 euro å få godkjent stevne. Faktura sendes direkte fra WA til klubbene

- Ved godkjenning får klubben et dokument som viser at arrangementet er godkjent som World Ranking Competition

- Dersom stevnet ikke er approbert og er registrert innenfor 60-dagersfristen, vil ikke resultatene gjelde som ranking, internasjonal statistikk og kvalifisering til internasjonale mesterskap


LAST NED SØKNADSSKJEMA HER!