Info.png

World Athletics har innført nye skoregler

World Athletics har innført nye sko-regler med virkning fra 1. januar 2022. Vedlagt følger de nye reglene på engelsk og med norsk oversettelse, FDU nr. 1/2022 "Hvordan sko-reglene skal praktiseres" og "Sko-reglene: Spørsmål og svar".

Den viktigste endringen er at bruk av sko-skjemaer utgår i praksis, slik at utøvere ikke lenger behøver å fylle ut disse skjemaene.
Sko-kontrollen vil heretter bestå av en etterfølgende kontroll av et tilfeldig utvalg av utøveres sko etter at øvelsen er ferdig, eventuelt at slik kontroll foretas blant et tilfeldig antall utøvere i Call Room forut for øvelsen (i de tilfeller hvor det benyttes Call Room).
Det vil være opp til arrangøren å bestemme hvor mange utøvere som skal kontrolleres.
Som en indikasjon på omfanget av tilfeldig kontroll kan nevnes at det ved Diamond League-stevnet i Birmingham 21. mai 2022, etter avtale med Teknisk delegat, ble bestemt å kontrollere seks utøveres sko i Call Room.
Dersom arrangøren har grunn til å tro om noen utøvere benytter ikke-godkjente sko, må selvsagt også disse utøvernes sko kontrolleres.
Sko-kontrollen gjelder, som tidligere, alle øvelser.

Athletic Shoe Regulations.

Bestemmelser for konkurransesko i friidrett - norsk oversettelse.

Forbundsdommerutvalget 1/2022: Hvordan sko-reglene skal praktiseres.

Sko-reglene: Spørsmål og svar.