IMG_1619.jpg
Jakob Ingebrigtsen under årets Trond Mohn Games. Foto: Bildbyrån.

Viktig informasjon til terminlistearbeidet 2023

Oppdatert 29. desember: Terminlistearbeidet for kommende sesong er godt i gang, og Norges Friidrettsforbund vil her informere om noen punkter som kan være viktig i dette arbeidet.

Saken er oppdatert 29.12.2022 med det endelige gebyret for approbering, presisering av fristen for approbering og link til World Athletics sin terminliste med alle registrerte stevner i Norge i 2023. Alle endringene er markert i kursiv.

Det er kommet et pålegg fra World Athletics (WA) om at det fra 1. januar 2023 vil være et krav om at alle resultater som skal telle i internasjonal statistikk, internasjonal ranking og som kvalifisering til internasjonale mesterskap (senior, U23, U20 og U18) må være godkjent av WA minst 60 dager i forkant.

Dette gjelder både for stevner på bane/innendørs og for landeveisløp, og vil få stor betydning for mange av våre utøvere og arrangører. Dersom stevnet ikke er approbert etter disse reglene, vil ikke resultatene kunne gjelde som kvalifiseringsresultat til internasjonale mesterskap.

NFIF ser imidlertid ikke for seg at dette vil medføre noen endring av nasjonal godkjenning av resultater, statistikkføring, og kvalifisering til nasjonale mesterskap eller som bruk i lagserien.

På sikt regner NFIF med at søknader om internasjonal approbering vil kunne innpasses i de ordinære stevnesøknadene i iSonen, men man er ikke der ennå.
Inntil videre må dette derfor gjøres manuelt, og dette betyr en del merarbeid for de involverte.

Fremgangsmåten for å søke internasjonal approbering fra sesongen 2023 blir derfor slik:

  1. Arrangører som ønsker internasjonal approbering melder fra til sin krets så tidlig som mulig, og senest 75 dager før dato for arrangementet.
  2. Daglig leder i kretsen legger inn søknaden i registreringssystemet til World Athletics.
  3. Administrasjonen ved Thor Gjesdal anbefaler søknaden og videresender til World Athletics, som står for endelig godkjenning.
  4. Når stevnet er godkjent vil arrangøren får en «godkjent-logo» som kan brukes i terminlisten og profileringsmateriell for å vise at stevnet har denne statusen.

Det vil være et gebyr på 25 Euro for å få internasjonal aprobering av et arrangement. Denne kostnaden må dekkes av de enkelte arrangørene.

60-dagers fristen vil ikke bli strengt håndhevet for konkurranser som skal avholdes tidlig i 2023 siden søknadsporatlen først åpner 1. november. Det er likevel viktig at arrangører som planlegger stevner eller løp i januar og februar sender søknad så raskt som mulig. For arrangementer som skjer etter 1. mars vil imidlertid fristen på 60 dager bli  håndhevet.

Link til terminlisten til WA med alle registrerte konkurranser i Norge i 2023: World Athletics Calendar

Rankingsystemet

World Athletics har som kjent innført et rankingsystem som blir viktigere og viktigere for kvalifisering til internasjonale seniormesterskap. I dette systemet vil både selve resultatet, plassering og statusen på stevnet telle inn i den endelige poengsummen som utøverne får med seg. Alle stevner er delt inn i ulike nivåer; fra OL/VM på topp ned til nasjonale/lokale stevner. 

I utgangspunktet vil alle stevner i Norge scores på Nivå F i dette systemet, bortsett fra NM senior utendørs som teller på Nivå B og NM senior innendørs som teller på Nivå D.

Videre vil følgende konkurranser i 2023 vil ha høyere status etter godkjenning fra WA/EA: 

  • 2. februar: Karsten Warholm Invitational, Ulsteinvik, Nivå D.
  • 3. juni: Trond Mohn Games, Bergen, Nivå B.
  • 8. juni: Jessheim 1500 Elite, Jessheim, Nivå C.
  • 15. juni: Oslo Bislett Games, Oslo/Bislett, Nivå GL.
  • 30. juni: Boysen memorial, Oslo/Bislett, Nivå C.
  • 11. til 13. august: Norgeslekene, Jessheim, Nivå D.

NFIF er tildelt en kvote der forbundet kan løfte utvalgte stevner opp ett hakk til Nivå E. Det er visse krav knyttet til dette, og arrangører som ønsker å få sine stevner vurdert for dette kan ta kontakt med Thor Gjesdal.  

Hvis dere vil ha mer informasjon om rankingsystemet, kan dere lese på nettsidene til World Athletics.