IMG_2197.jpg

Nå kan du søke Friidrettens Venner om støtte

Tradisjonen tro når det nærmer seg jul og nyttår inviterer Friidrettens Venner alle klubber og kretser til å søke om støtte til gode prosjekter i 2023.

Friidrettens Venner ønsker å sette fokus for tildelingene på kompetanseheving på trenersiden og nye/nyskapende friidrettsarrangementer (ikke arrangementsstøtte til eksisterende stevner), samt samarbeid på tvers av klubber og kretser, både idrettslig og sosial profil.

Her er mer informasjon og lenke til søknadsskjema.

Søknadsfrist er 15. januar 2023.