Info.png

Helårslisens for 2023 er nå tilgjengelig

Helårslisensen for 2023 er nå tilgjengelig. Lisensen gjelder for hele 2023 - fra 1. januar til 31. desember - og prisen er den samme uansett når på året du kjøper den. Med helårslisens er du forsikret både i trening og under konkurranse, og det er derfor en fordel å være tidlig ute med kjøp av lisens.

Alle deltagere på bane-arrangement skal fra det året de fyller 13 år ha løst helårslisens.
For løp utenfor bane, i regi av Norges Fridirettsforbund, med en startkontigent på mer enn 50 kroner kreves også lisens, men her er det mulig å velge mellom helårslisens (dersom du er medlem av en klubb), eller engangslisens (kjøpes ved påmelding av hvert enkelt arrangement).

kjøplisens.png
Er du ikke medlem i en klubb men ønsker å melde deg inn?
Finn din nærmeste klubb her.

Vi minner om at helårslisensen gjør at du er forsikret også når du trener friidrettsrelatert gjennom hele året. Velger man å ikke kjøpe lisens før arrangementet/stevnet man skal delta på vil man ikke være forsikret dersom skade oppstår. Vi anbefaler derfor å løse lisensen så raskt som mulig. Helårslisens for 2023 vil være gjeldene fra dagen du kjøper den til 31. desember. 2023*.

* Er lisensen løst før 2023 er den uansett gjeldende fra 1. januar 2023.

Kjøp av lisens gjøres via isonen.com eller ved å trykke her.

Ved kjøp av lisens kan man velge mellom grunnlisens og utvidet lisens. Det er vilkårene som varierer mellom lisenstypene, hovedsakelig antall dager før oppstart av behandling. Forsikringsvilkårene finner du under "Dokumenter" på kjøpssiden. 

Prisene for helårslisens er for 2023:

Grunnlisens: 475 kroner.
Utvidet lisens: 1050 kroner.