IMG_0015.jpg
Fra oppstartsmøtet for klubbutviklingsprosjektet i Innlandet. Foto: NFIF.

Klubbutviklingsprosjekt startet opp i Innlandet

Sist uke startet Norsk Friidrett Innlandet et spennende prosjekt der krets og forbund skal jobbe tett med utvalgte klubber over en lengre periode.

Fire klubber er valgt ut til prosjektet; Lillehammer IF, Gjøvik FIK, FIK Orion og Hamar IL friidrett.
Forrige uke startet tre av klubbene opp med en klubbkveld der de samlet styret, trenere, foreldre, utøvere og andre engasjerte i klubben.
Klubbene fikk besøk av NFIF sin klubbveileder Mette Dale og daglig i Innlandet Friidrettskrets Dag Kåshagen.
Målet med prosjektet er å utvikle hver enkelt klubb som en del av Kvalitetsklubbprogrammet til Norges Friidrettsforbund, og finne modeller for hvordan flere klubber kan samarbeide og dra erfaringer av hverandre i et større område.
I tillegg håper NFIF at dette kan være et prosjekt andre kretser og klubber kan lære og dra erfaringer av i etterkant.

Kort om prosjektet

I prosjektet starter klubbene med en klubbkveld der de finner ut hvor klubben står i dag og hvor klubben vil i fremtiden.
De enkelte klubbene setter seg så konkrete mål med tiltak de skal gjennomføre innen en gitt tidsperiode.
Videre vil klubbene bli fulgt opp av krets og forbund med konkrete tiltak klubbene selv ønsker.
Etter en periode hvor klubbene hver for seg har jobbet med gjennomføringen av tiltakene de bestemmer seg for vil de holde en ny klubbkveld for å se om de har nådd målene de satte seg.
Her vil de forskjellige klubbene så sette seg nye utviklingsmål slik at klubben er i kontinuerlig utvikling.
Under prosjektperioden skal også klubbene møtes på tvers for å dele erfaringer om hvordan de lykkes med arbeidet.

Les mer om kvalitetsklubbprogrammet som prosjektet er tett knyttet til.

Til høsten skal så alle klubbene møtes for å utveksle erfaringer og finne ut hvordan de sammen kan utvikle friidretten i Mjøs-området.