Info.png

Helseattest, helsesertifikat og Ren Utøver

NFIF minner om at alle som kan være aktuelle for norsk, nordisk og internasjonal representasjon denne sesongen må ha gyldig helseattest og for de det gjelder (kvinnelige mellom- og langdistanseløpere, samt kvinnelige kappgjengere) også gyldig helsesertifikat. Nytt av året er at helseattesten skjer digitalt.

De som har helseattest fra i fjor trenger ikke ny helseattest før Nordisk landskamp innendørs, men utøvere som ikke hadde helseattest i fjor må selvfølgelig ha dette før Nordisk landskamp. Både helseattest og helsesertifikat må være i orden før uttak 6. februar. Hver enkelt utøver har selv ansvar for å sørge for at dette er i orden.

Nytt av året er at helseattesten er digitalisert.

Informasjon og kontaktinformasjon til helsepersonell som utsteder helsesertifikat, samt aktuelle skjema til helseattest finner du her.

Ren Utøver

Antidoping Norge (ADNO) kom i januar 2022 med en ny versjon av Ren Utøver. Alle som representerer Norge som utøver, trener eller leder skal ha gjennomført denne opplæringen. Det holder med andre ord ikke at du har gjennomført tidligere moduler.