NFIF 705.jpeg

Dispensasjon for deltakelse i norske mesterskap

NFIF minner om at alle som vil delta i et NM må være norsk statsborger. I tillegg vil man som ikke-norsk statsborger kunne få dispensasjon for å delta under visse betingelser.

Disse er:

  1. Permanent bosatt i Norge i 24 måneder ved påmeldingsfristens utløp.
  2. Må representere klubb som er medlem i Norges Friidrettsforbund.
  3. Kan ikke ha delta i hjemlandets mesterskap i samme kalenderår.
  4. Kan ikke delta for hjemlandets landslag i samme kalenderår.

Dispensasjonen gjelder for hele kalenderåret. Send søknad tidligst mulig slik at vi får rimelig tid til behandling.

Søknad sendes som e-post til friidrett@friidrett.no