nfif-logo-705x405.jpg

NFIF tilbyr utlån av startkontrollapparat

NFIF har gått til innkjøp av startkontrollutstyr som skal sikre korrekte tider og plasseringer i norske mesterskap. Det etableres nå en ordning for utlån av utstyret til arrangører.

Startkontrollsystem skal benyttes ved NM hovedmesterskap og innendørsmesterskap, men det er også ønskelig at arrangører av andre norske mesterskap tar det i bruk.
Det er også mulig for andre arrangører å låne det innkjøpte utstyret, så langt det er praktisk mulig.

Retningslinjer og praksis for lån finner dere her.