nfif-logo-705x405.jpg

Helårslisens for 2022 er nå tilgjengelig

Helårslisensen for 2022 er nå tilgjengelig. Lisensen gjelder for hele 2022,  og prisen er den samme uansett om du kjøper i mars eller i august. Den varer uansett til 31. desember 2022. Med helårslisens er du forsikret når du trener til ditt mål for sesongen, og det er derfor en fordel å være tidlig ute med kjøp av lisens.

Alle deltagere på bane-arrangement skal fra det året de fyller 13 år ha løst helårslisens. Alle løp utenfor bane, i regi av Norges Fridirettsforbund, med en startkontigent på mer enn 50 kroner krever også lisens. Her er det mulig å kjøpe helårslisens (dersom du er medlem av en klubb), eller man kan kjøpe engangslisens med en sats som baserer seg på startkontingenten for hvert løp man deltar i.

Er du ikke medlem i en klubb men ønsker å melde deg inn? Finn din nærmeste klubb her.

Vi minner om at helårslisensen gjør at du er forsikret også når du trener friidrettsrelatert gjennom hele året. Velger man å ikke kjøpe lisens før arrangementet/stevnet man skal delta på vil man ikke være forsikret dersom skade oppstår i forkant av stevnet, og du betaler det samme.
Det er derfor ingen grunn til å vente med å kjøpe helårslisens. Helårslisens for 2022 vil være gjeldene fra dagen du kjøper den til 31. desember. 2022.

Kjøp av lisens kan man gjøre enkelt på mosjon.friidrett.no eller ved å trykke her.

Ved kjøp av lisens kan man velge mellom grunnlisens og utvidet lisens. Det er vilkårene som varierer mellom lisenstypene, hovedsakelig antall dager før oppstart av behandling. Forsikringsvilkårene for de to typer forsikringer finnes her. Prisene for helårslisens er for 2022:

Grunnlisens: 450 kroner.
Utvidet lisens: 1050 kroner.