EFørde.png
Foto: Eirik Førde.

Kriterier for rekorder på gateløpsdistanser er klare

På Friidrettstinget 2021 ble det enstemmig vedtatt å innføre offisielle rekorder på gateløpsdistansene 3 km, 5 km, 10 km, halvmaraton, maraton og 100 km. Nå er krav og kriterier for både rekorder og bestenoteringer godkjent av NFIFs styre. Det er også bestemt hva som skjer med eldre resultater/rekorder.

Selv om alle de ovennevnte distansene, bortsett fra 3 km, allerede har fått offisiell status som internasjonale rekordøvelser av World Athletics har de i Norge kun hatt status som bestenoteringer.
Etter årets friidrettsting ble det vedtatt at det nå også formelt kan settes norske rekorder på enkelte gateløpsdistanser.
På NFIFs styremøte 15. desember ble det også vedtatt at de beste (senior)tidene frem til 31. desember 2021 står som rekorder inntil de forbedres - dog etter en gjennomgang av samtlige resultat, for å sikre legitimitet, samt hvilke øvelser som får status som bestenoteringer.

Hvilke krav og kriterier gjelder?
I utgangspunktet skal nasjonale rekorder følge WAs rekordrammer. Allikevel ser vi at dette i praksis vil bli krevende i Norge, da internasjonale kriterier for gateløpsrekorder blant annet innebærer krav om oppmåling fra internasjonale løypemålere med A- og B-sertifisering.

I Norge har man i dag kun en B-sertifisert løypemåler, og tretten C-sertifiserte målere.
I tillegg kreves det minimum to års erfaring som B-måler før man kan sertifiseres som A-måler.
På bakgrunn av dette vedtok NFIFs styre at det i en overgangsperiode opprettes en interim-modell, der det internasjonale A- og B-målerkravet erstattes med et særnorskt C- og B-målerkrav.
Samtidig fokuseres det på å utdanne nok norske A- og B-målere slik at man i framtiden kan følge internasjonale rekordregler.

Krav og kriterier finnes nederst i artikkelen.

Hva med rekordtider og bestenoteringer oppnådd før vedtaket?
De kommende kriteriene vil ikke ha tilbakevirkende kraft på tidligere oppnådde rekorder/bestenoteringer.
Kun et fåtall av disse ville kunnet tilfredsstilt samtlige av dagens krav, og styret er dessuten av den oppfatning at tidligere oppnådde resultater bør behandles med respekt og verdighet.
Samtlige rekorder og bestenoteringer har allikevel blitt gjennomgått for å sikre legitimitet.

Rekorder og bestenoteringer finnes nederst i artikkelen.

Kriterier for godkjent løp/aldersklasser
I tillegg til utarbeidelse av krav og kriterier for rekorder ble det også fastsatt kriterier for hva som skal defineres som godkjent løp/statistikk/aldersklasser, samt fastsettelse av kriterier og distanser for bestenoteringer for seniorer der det ikke føres rekorder. Det ble besluttet at bestenoteringene følger WAs bestenoteringer.

Krav og kriterier finnes nederst i artikkelen.

Oppsummering av vedtak
For nasjonale rekorder i løp utenfor bane ble følgende vedtatt:

  • Nasjonale rekorder følger nasjonale kriterier fra 1. januar 2022 til 31. desember 2024
  • Nasjonale rekorder følger internasjonale kriterier fra 1. januar 2025.
  • Det opereres ikke med minimumstider*
  • For kvinner senior føres kun én rekord, selv om den er satt i mixløp*
  • De beste (senior)tidene frem til 31. desember 2021 står som rekorder inntil de forbedres
  • Tidene har blitt gjennomgått av administrasjonen og NFIFs statistikk- og rekordutvalg
  • Det utarbeides et eget rekordskjema til bruk for innmelding av rekorder.

* Fortsetter å gjelde etter 31. desember 2024.

Hvordan melder man inn rekorder og bestenoteringer?
Det har blitt utarbeidet egne rekordskjemaer og bestenoteringsskjemaer, og disse finnes her:

Meld rekord.

Meld bestenotering.

Merk at innholdet i disse kan bli forandret i løpet av 2022.

Linker:

Norske rekorder og bestenoteringer på gateløp.

Krav og kriterier for gateløp.