Nestlé om idrettsleker

Om Idrettsleker

Om Idrettsleker

NFIF har utviklet et ferdig skreddersydd konsept kalt Idrettsleker, med gjennomføringsguide, deltagertrøyer til alle, påmeldingsløsning, samt diplomer. Vi ønsker å tilby dere dette nå – og det beste av alt, er selvfølgelig at alt er helt gratis.

Idrettsleker er et av NFIFs viktigste rekrutteringstiltak, og det engasjementet og den aktiviteten lekene har generert rundt om i friidrettsnorge har betydd enormt mye takket være den jobben lokale arrangører har lagt ned. Verdien og potensiale i Idrettsleker ligger først og fremst i den gevinsten et lokalt arrangement vil gi i form av økte inntekter, men også økt aktivitet og økt rekruttering tilbake igjen til deres klubb.