Nestlé om idrettsleker

Om Idrettsleker

NFIF har utviklet et ferdig skreddersydd konsept kalt Nestlé-lekene, med gjennomføringsguide, deltagertrøyer til alle, påmeldingsløsning, samt diplomer. Konseptet er ment for barn fra 6-12 år og blir arrangert av idrettslag rundt om kring i Norge. 

I 2018 inngikk vi et samarbeid med Nestlé og deres konsept Nestlé for Sunnere Barn. På Nestlé-lekene får barna en lekbetont indroduksjon til friidrett og annen morsom aktivitet, samtidig som de lærer om sunt kosthold. På Nestlé-lekene blir barna tatt godt i mot av dyktige og engasjert instruktører som skal tilrettelegge for morsomme aktivitetsdager. 

Nestlé-lekene er et av NFIFs viktigste rekrutteringstiltak, og det engasjementet og den aktiviteten lekene har generert rundt om i friidrettsnorge har betydd enormt mye takket være den jobben lokale arrangører har lagt ned. Verdien og potensiale i idrettsleker ligger først og fremst i den gevinsten et lokalt arrangement vil gi i form av økte inntekter, men også økt aktivitet og økt rekruttering tilbake igjen til deres klubb.