Skade.png

Meld friidrettsskade

Har du vært uheldig og blitt skadet under trening/konkurranse?

Ved skade er det viktig at du følger rutinen for registering av skade.

(1) Du skal først registere skaden på egen nettside,
(2) for deretter å bli kontaktet av Idrettens Helsesenter for videre oppfølging. Du vil normalt få tilbakemelding samme dag - og behandlingstiltak vurderes etter beskrivelsen gitt i din skademelding. Er du under 18 år er det dine foresatte som må registrere skaden.

På Idrettens Skadetelefon kan du også få gode råd om skadeutfordringer alle dager fra 09 -21. Ring 02033

For mer informasjon/innmelding av skade kan du følge disse to lenkene; 

Søk opp ditt lisensnummer.

Gå til nettsiden for registering av friidrettskade her