Godkjent løp

Godkjent løp - Et kvalitets- og verdistempel

Alle løp som finnes i Norges offesielle løpskalender Mosjon.Friidrett.no arrangeres av (eller i samarbeid med) norske friidrettsklubber. Nå kan løpsarrangement som arrangeres på idrettens premisser og verdigrunnlag bli sertifisert.

 Kvalitetsstempelet er en sertifisering som alle mosjonsløp (gateløp, ultraløp, motbakkeløp etc.) kan oppnå ved at Norges Friidrettsforbund godkjenner arrangementet. Sertifiseringen er en del av arbeidet med å sikre de lokale friidrettsklubbene sine rettigheter, inntekter og eierskap mot andre kommersielle aktører som utfordrer eierstrukturen til mosjonsløp.

Som løper av et mosjonsløp som har blitt godkjent kan man være trygg på at:

- Du og arrangøren er forsikret (gjennom lisensordningen)
- Overskuddet går tilbake til idretten
- Gjennomføring skjer i samsvar med idrettens verdigrunnlag (åpen, og inkluderende konkurranse med fair play/Antidoping etc.).
- Arrangøren har gjort en risikovurdering av arrangementet

En arrangør år sitt løp godkjent gjennom å oppfylle et sett kriterier samt søke Norges Friidrettsforbund.

Når en ren kommersiellaktør arrangerer et mosjonsløp betaler du som løper penger som havner rett på bunnlinja til bedriften. Når du som løper betaler startkontigent til et løp som er sertifisert av Norges Friidrettsforbund går overskuddet i all hovedsak tilbake til idrettslaget som videre kan legge tilrette for daglig friidrettsaktivitet for barn og unge.