Nasjonal sertifisering

NFIFs kvalitetsstempelordning

Norges Friidrettsforbunds terminliste består av alle Norges løpsarrangement utenfor bane. I den forbindelse har NFIF opprettet kvalitetsstempler slik at arrangørene kan klassifisere sitt arrangement. Kvalitetsstempelet vil gi en indikasjon over arrangementets nivå samt gjøre det lettere for deltakere å finne arrangement som passer egne ambisjoner.

Klassifiseringen er delt inn i følgende typer:

 • Gull
 • Sølv
 • Bronse

Arrangement som ikke ønsker kvalitetsstempel, men som allikevel er approbert og terminfestet, klassifiseres som standard-arrangement og får ikke eget stempel.

Kvalitetsstempelet er opprettet basert på ønske om å:

 • Styrke eierskapet til gateløp
 • Heve kvaliteten på gateløp
 • Differensiere og kategorisere gateløp
 • Heve kunnskapen om gateløp blant arrangører, deltakere og publikum
 • Gi et godt tilbud til eliteløpere på gateløp
 • Øke interessen rundt gateløp i Norge

Kvalitetsstempelet vil innføres fra og med 01.03.2023, og er en fornyet versjon av NFIFs tidligere kvalitet- og verdistempel

 • Fridrettsklubb tilordnet Norges Friidrettsforbund står som teknisk arrangør
 • Arrangementet skal være approbert og terminfestet hos NFIF
 • Utøver og arrangør skal være forsikret. Påmelding skal inneholde krav om helårslisens eller engangslisens.
 • Elektronisk tidtaking = (minimum) nettotid/chip time
 • Kontrollmålt løype (C)
 • Løypa må ikke falle mer enn gjennomsnittlig 1:1000, dvs. 1 m per km (0,1%) fra mål til start

Bronsestempel er ikke godkjent for rankingpoeng, bestenoteringer, norgesrekorder eller verdensrekorder

 • Fridrettsklubb tilordnet Norges Friidrettsforbund står som teknisk arrangør
 • Arrangementet skal være approbert og terminfestet hos NFIF
 • Elektronisk tidtaking = bruttotid/gun shot
 • Kontrollmålt løype (B eller C) (Etterkontroll ved rekord)
 • Løpet skal startes ved avfyring av startpistol, kanon, lufthorn eller tilsvarende utstyr
 • Løypa må ikke falle mer enn gjennomsnittlig 1:1000, dvs. 1 m per km (0,1%) fra mål til start
 • Løypas start og mål må ikke være lengre fra hverandre enn 50% av løpsdistansen, målt i en rett linje mellom start og mål
 • Arrangementet må inneha en autorisert overdommer (forbundsdommer)
 • Minimum 95% av løypas underlag må besta av fast dekke

Sølvstempel er ikke godkjent for verdensrekorder eller rankingpoeng

 • Friidrettsklubb tilordnet Norges Friidrettsforbund står som teknisk arrangør
 • Arrangementet skal være approbert og terminfestet hos NFIF
 • Elektrisk tidtaking = bruttotid/gun shot
 • Kontrollmålt løype (A eller B) (Etterkontroll ved rekord)
 • Løpet skal startes ved avfyring av startpistol, kanon, lufthorn eller tilsvarende utstyr
 • Løypa må ikke falle mer enn gjennomsnittlig 1:1000, dvs. 1 m per km (0,1%) fra mål til start
 • Løypas start og mål må ikke være lengre fra hverandre enn 50% av løpsdistansen, målt i en rett linje mellom start og mål
 • Arrangementet skal medisinsk apparat til stede
 • Arrangementet må inneha en autorisert overdommer (forbundsdommer)
 • Minimum 95% av løypas underlag må besta av fast dekke
 • Arrangementet skal tilby premiepenger*

Gullstempel er godkjent som kvalifiseringsløp, rankingpoeng, bestenoteringer, norsk rekord og verdensrekord **

*I de kriteriene der premiepenger er satt opp, skal det tilbys premiepenger til begge kjønn og til minimum 1. 2. og 3. plass. Følgende formell skal benyttes:

1.plass: Minimum 2500 kroner

2.plass: Minimum 1500 kroner

3.plass: Minimum 1000 kroner

Arrangøren kan i tillegg gi premiepenger eller andre premier utover dette hvis ønskelig.

** Merk at dette også krever søknad gjennom WA

 • Stempel på terminlisten til Norges Friidrettsforbund, og stempel til eget bruk
 • Godkjent for statistikk
 • Godkjent for aldersklasser (10-19 år)
 • Havner på egen terminliste/kalender
 • Stempel på terminlisten til Norges Friidrettsforbund, og stempel til eget bruk
 • Godkjent for statistikk
 • Godkjent for aldersklasser (10-19 år)
 • Godkjent for bestenoteringer
 • Godkjent for norgesrekorder
 • Havner på egen terminliste/kalender
 • Stempel på terminlisten til Norges Friidrettsforbund, og stempel til eget bruk
 • Godkjent for statistikk
 • Godkjent for aldersklasser (10-19 år)
 • Godkjent for bestenoteringer
 • Godkjent for norgesrekorder
 • Godkjent for verdensrekorder​ *
 • Godkjent for rankingpoeng​ *
 • Havner på egen terminliste/kalender
 • Pokal til vinner av dame- og herreklassen (Må bestilles av arrangør)

* Merk at dette også krever søknad gjennom WA

For å få stempel må søknad sendes, og alle kriteriene oppfylles. Det er teknisk arrangør som må stå som søker. For søk om kvalitetsstempel, følg denne lenken.

Bronse- og sølvstempel søkes om fortløpende, og har ingen overordnede frister

Gullstempel kan kun søkes for kommende år, og kun ett år om gangen. Søknad for gullstempel er i perioden 01. oktober til 01. desember. Gullstemplene vil offentligjøres innen 15. desember, og vil også få et stempelikon i terminlisten. Gull-løpene vil dessuten havne på egen terminliste/kalender på denne lenke, samt få noe omtale

Det kan kun søkes for et kommende arrangement om gangen. Alle godkjente søknader er gyldige for det førstkommende arrangementet som arrangeres etter dato for godkjennelse. Unntaket er gullstemplene som godkjennes for kommende år.