Bestill oppmåling


Dersom dere ønsker å få oppmålt løypa deres med nasjonal sertifisering, gjør dere som følger:

 1. Arrangør fyller ut denne questbacken

 2. NFIF mottar bestillingen og sender til den oppmåleren som bor i nærheten av løypa og som er tilgjengelig for jobben. (Eventuelt direkte til den løypemåleren arrangøren ber om - oversikt over løypemålere her)

 3. Arrangøren blir kontaktet i løpet av maksimum 10 arbeidsdager, slik at de kan avtale tid og sted for oppmåling med løypemåler

 4. Når oppmålingen foretas, skal løypemåleren ledsages av løypeansvarlig for arrangementet

 5. Etter at oppmålingen er godkjent av NFIFs løypemåler, sendes den til løypemålingsansvarlig i NFIF (Peer Jensen) til en siste godkjennelse, før arrangøren innen 10 arbeidsdager mottar den endelige godkjente NFIF-oppmålingsrapport.

 6. Løypemåler fakturerer og gjør opp direkte med arrangøren.

Den godkjente oppmålingsrapporten er deres bevis på at deres løp og rute er oppmålt. Denne skal tas med når løypa settes opp til løpet.

De nasjonale løypemålerne skal bruke følgende oppmålingsrapport:
Oppmålingsrapport - Sist endret 21. april 2022

For at et resultat skal være gjeldende som nasjonal rekord eller verdensrekord, er det ulike kriterier for løypemålingen.

NFIF har fastsatt kriterier for hva som skal defineres som:

- Godkjent løp/statistikk/aldersklasser
- Bestenoteringer
- Nasjonale rekorder
- Verdensrekoreder

Her finner dere samtlige krav og kriterier

Enkelt oppsummert for det som har med kontrollmåling å gjøre, gjelder følgende:

Nasjonale rekorder, Norge:
B- eller C-måler måler opp i forkant
Dersom det blir satt norgesrekord, må løypa fysisk måles igjen av en annen B-sertifisert måler enn den som opprinnelig målte løypa.

Er løypa blitt målt i forkant av to B-målere, eller én B og én C-måler, så er en etterkontrol ikke nødvendig.

 

Verdensrekorder:
A- eller B-måler måler opp i forkant
Dersom
 det blir satt verdensrekord, må løypa fysisk måles igjen av en annen A-sertifisert måler enn den som opprinnelig målte løypa.

Er løypa blitt målt i forkant av to A-målere, eller én A og én B-måler, så er en etterkontrol ikke nødvendig.

Ta kontakt med loypemaling@friidrett.no dersom du ønsker mer info om løypemåling i forbindelse med verdensrekorder.

NFIF tar ingenting for oppmåling av løyper. Betaling går utelukkende til løypemåleren.

På sikt ønsker NFIF å bli enige med løypemålerne om satser, men inntil videre er satsene som følger:

 • Løyper til og med 5 km (1500 kr)
 • Løyper over 5 km og til og med 10 km (1800 kr)
 • Løyper over 10 km, men under halvmaraton (2000 kr)
 • Halvmaratonløyper (2400 kr)
 • Maratonløyper (2800 kr)
 • Løyper lenger enn maraton (3000kr)

Arrangør skal dessuten dekke transport for løypemåler (bil 5,00 kr. pr. km), samt kost og losji i de tilfeller der dette er nødvendig.

Der løypemåler er avhengig av tog, båt eller fly, skal dette også dekkes i sin helhet av arrangøren (inkludert eventuelle utgifter for transport av sykkel).

Merk 1: Sogn & Fjordane Friidrettskrets har fra og med 2022 vedtatt å dekke samtlige utgifter tilknyttet løypeoppmåling, for sine friidrettsklubber. Ta kontakt med asgeir.ardal@friidrett.no dersom du har spørsmål vedrørende dette.

Merk 2: I løyper der samme trasé benyttes flere ganger fullt ut, betaler arrangøren for trasélengden og ikke den totale løypelengden (eks: en arrangør betaler 1500 kroner for en løypeoppmåling i et 10-kilometerløp som benytter en trasé på 5 kilometer to ganger). 

Dette gjelder dog ikke i løyper der samme trasé benyttes flere ganger, men ikke i sin fulle lengde (eks: en halvmaraton som bruker en 10-kilometertrasé to ganger + 1097,5 meter) I disse tilfeller vil satsene for halvmaraton eller maraton være gjeldende.