Lisens-Utenfor bane

Lisens for løp utenfor bane

Det er krav om lisens for alle arrangement i regi av klubber tilknyttet NFIF. For arrangement utenfor bane kan det løses helårslisens eller engangslisens (merk at engangslisensen for banestevner og løp utenfor bane IKKE er den samme).

Helårslisens (13 - 80 år):

Det finnes to typer helårslisens (grunnlisens og utvidet lisens), og begge krever medlemsskap i en friidrettsklubb. Begge dekker lisens for deltakelse i alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbunds arrangørklubber ut kalenderåret. Det er vilkårene i forsikringen som varierer mellom de to lisenstypene.
 
Med forsikringen vil man være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land man deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, og turmarsjer. Lisenstakere vil dessuten få rådgiving og hjelp til bestilling av time hos Idrettens Helsesenters skadetelefon. 


Priser helårslisens:

- Grunnlisens kr 550
- Utvidet lisens kr 1250

Du kan lese mer om forskjellene i vilkårene her.
 
kjøplisens.png

Engangslisens: Det er fritt for arrangører å velge startavgift på sine løp. Prisen man velger vil ha innvirkning på hvor mye lisens man må betale inn. Dersom arrangementet er gratis, er det ikke påkrevd å betale inn lisens*. Hvordan startavgiften påvirker engangslisensen finner du informasjon om under:

Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:

<50              Valgfritt for arrangør/kr 20*
51- 100        kr 20
101-250       kr 30
251-400       kr 40
401<            kr 50

*Det er valgfritt for arrangør om man ønsker å kreve inn lisens med deltakeravgift i intervallet 1-50 kroner, men ved å ikke benytte engangslisens er verken utøvere eller funksjonærer forsikret. Asnvarsforsikring av arrangementet opprettholdes dog.

Lisenssjekk: Alle løp med startkontigent på over 50kr (uahvengig om det er tidtaking eller ikke) er lisenspliktige. Det betyr at arrangøren skal kreve inn lisens fra sine deltakere. Dersom deltakerne har helårslisens skal dette dobbelsjekkes. Mange av påmeldingssystemene har i dag automatisk lisenskontroll, men ikke alle. I trekkspill-menyen under kan du lese mer om de ulike systemene og hvilke som støtter hva.

EQ timing er den enkleste påmeldingsløsningen. Her går alt av rutiner en arrangør må holde automatisk. 

Det er prisen arrangøren velger som avgjøre hvor mye som skal betales i lisens, og lisens blir automatisk trukket av og lisenssjekk gjennomført kontinuerlig. Bruker du EQ timing har du muligheten til å hente ut en rapport dagene før arrangementet på alle som har huket av at de har helårslisen. Du som arrangør er da ansvarlig for å følge opp og sørge for at disse løser engangs- eller helårslisens. 

Arrangørklubb er fortsatt pliktig å gjennomføre en lisenssjekk på alle som sier de har helårslisen da dette ikke skjer automatisk gjennom EQ Timing. 

NB: Dersom arrangemente har vært åpent for påmelding helt fram til starttidspunkt, og betaling ikke skjer via påmeldingsløsningen, plikter arrangør å betale inn lisens manuelt til konto: 1813.38.27397 Merk betalingen med ARRANGEMENTSNAVN OG DATO. 

Dersom arrangøren bruker UltimateSystems som påmeldingsløsning kan de som melder seg på, selv huke av på om de har helårslisens eller ikke. Det foretas dog ingen automatisk sjekk mot lisensregisteret, og dere som arrangør er ansvarlig for å sjekk at alle som har oppgitt at de har helårslisens er å finne i lisensregisteret. Lisensregisteret viser til en hver tid oppdatert informasjon om hvem som har helårslisens.

NB: Dersom arrangemente har vært åpent for påmelding helt fram til starttidspunkt, og betaling ikke skjer via påmeldingsløsningen, plikter arrangør å betale inn lisens manuelt til konto: 1813.38.27397. Merk betalingen med ARRANGEMENTSNAVN OG DATO. 

Dersom du bruker anne påmeldingsløsning enn mosjon.friidrett.no, EQ Timing eller UltimateSystems er du selv pliktig til å foreta automatisk lisenskontroll. Dette kan løses på to måter:

  1. Deltaker huker av på om de har helårslisens eller ikke. Arrangør sjekker at alle som oppgir at de har helårslisens er å finne i lisensregisteret. Her finner du lisensregisteret
  2. Arrangør rapporterer inn arrangementet 
  3. Senest 14 dager etter avholdt arrangement, plikter arrangør å betale inn lisens manuelt til konto: 1813.38.27397. Merk betalingen med ARRANGEMENTSNAVN OG DATO. 

    LISENSRAPPORTERING GJØRES DIGITALT I DETTE SKJEMA