Lisenssjekk

Forsikringsvilkår

Hvor sjekker vi lisensen?

I begynnelsen av februar flyttet vi over vår lisensløsning fra mosjon.friidrett.no til iSonen.

Det betyr at noen har løst lisens i det gamle systemet, og noen i det nye. På bakgrunn av dette opererer vi med to lisenssjekk inntil samtlige er flyttet over til det nye systemet mot slutten av juni.

Under finner du link til de to lisenssjekkene:

https://mosjon.friidrett.no/lisenssjekk

https://isonen.no/event/ckxa9ny0u0xme0f67vwi0j7h1/