Lisens-På bane

Lisens på bane

Det er krav om lisens for alle arrangement i regi av klubber tilknyttet NFIF. For arrangement på bane kan det løses helårslisens eller engangslisens (merk at engangslisensen for banestevner og løp utenfor bane IKKE er den samme).

Alle utøvere som deltar i friidrettsarrangement i regi av klubber tilknyttet Norges Friidrettsforbund, er pålagt å ha lisens fra det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 80 år. Man kan velge mellom helårslisens og engangslisens.

Lisenskravet gjelder ikke for friidrettsarrangementer der deltakerne representerer sin skole eller militæravdeling, jfr. Norges Friidrettsforbunds lov §20.2. Resultater oppnådd uten lisens vil bli slettet ved årsskiftet uten ytterligere begrunnelse, og dermed slettet fra offisiell statistikk.

Helårslisens:
Det finnes to typer helårslisens (grunnlisens og utvidet lisens), og begge krever medlemsskap i en friidrettsklubb. Begge dekker lisens for deltakelse i alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbunds arrangørklubber ut kalenderåret. Det er vilkårene i forsikringen som varierer mellom de to lisenstypene.

Med forsikringen vil man være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land man deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, og turmarsjer. Lisenstakere vil dessuten få rådgiving og hjelp til bestilling av time hos Idrettens Helsesenters skadetelefon. 

Priser helårslisens:
- Grunnlisens kr 550
- Utvidet lisens kr 1250

Du kan lese mer om forskjellene i vilkårene her.
 
kjøplisens.png

Engangslisen på bane:
Engangslisens på bane ble tilgjengelig fra 2022. Lisensen dekker ett (1) aktuelt arrangement på bane, og kan kjøpes av samme person ubergrenset gjennom sesongen. For å kunne løse engangslisens på bane, krever det at stevnet/arrangementet er opprettet i iSonen.

Priser engangslisens:
- Engangslisens på bane kr 100

Lisenssjekk:
Arrangører som bruker påmeldingssystemet iSonen trenger ikke å sjekke lisenser manuelt, da systemet utfører en automatisk lisenssjekk.

Arrangører som bruker andre påmeldingssystem er ansvarlige for å gjennomføre en lisenssjekk på alle deltakerne som deltar på deres arrangement.