Lisens-På bane

Lisens på bane

Det er påkrevd at alle utøvere som skal delta på banearrangement i regi av klubber tilknyttet NFIF, har løst lisens. Dette kan løses ved å kjøpe enten helårslisens eller engangslisens for det aktuelle stevne/arrangementet.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Untaksvis gjelder ikke lisensordningen i banestevner der deltakerne stiller for sin skole, ref. NFIFs lov §20.2. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra offisiell statistikk. 

Arrangører som bruker arrangementssystemet iSonen behøver ikke å foreta seg noe, ettersom systemet selv foretar en automatisk lisenssjekk.

Arrangør som bruker andre arrangementssystem er selv ansvarlig for å gjennomføre en lisenssjekk på alle utøverne som deltar på arrangementet. 

Pris for helårslisens 2023: 
Grunnlisens kr 475 
Utvidet lisens kr 1050

Ønsker du å vite mer om de nasjonale bestemmelsene, les her!