Godkjent løp

Godkjent løp - Et kvalitets- og verdistempel

Alle løp som finnes i Norges offesielle løpskalender Mosjon.Friidrett.no arrangeres av (eller i samarbeid med) norske friidrettsklubber. Nå kan løpsarrangement som arrangeres på idrettens premisser og verdigrunnlag bli sertifisert.

 Kvalitetsstempelet er en sertifisering som alle mosjonsløp (gateløp, ultraløp, motbakkeløp etc.) kan oppnå ved at Norges Friidrettsforbund godkjenner arrangementet. Sertifiseringen er en del av arbeidet med å sikre de lokale friidrettsklubbene sine rettigheter, inntekter og eierskap mot andre kommersielle aktører som utfordrer eierstrukturen til mosjonsløp.

Som løper av et mosjonsløp som har blitt godkjent kan man være trygg på at:

- Du og arrangøren er forsikret (gjennom lisensordningen)
- Overskuddet går tilbake til idretten
- Gjennomføring skjer i samsvar med idrettens verdigrunnlag (åpen, og inkluderende konkurranse med fair play/Antidoping etc.).
- Arrangøren har gjort en risikovurdering av arrangementet

En arrangør år sitt løp godkjent gjennom å oppfylle et sett kriterier samt søke Norges Friidrettsforbund.

Når en ren kommersiellaktør arrangerer et mosjonsløp betaler du som løper penger som havner rett på bunnlinja til bedriften. Når du som løper betaler startkontigent til et løp som er sertifisert av Norges Friidrettsforbund går overskuddet i all hovedsak tilbake til idrettslaget som videre kan legge tilrette for daglig friidrettsaktivitet for barn og unge.

Kriterier for å bli sertifisert

Når du som løper stiller til start på et løp som er sertifisert av Norges Friidrettsforbund (NFIF) kan du være sikker på følgende:

1. IDRETTEN ER ARRANGØR
Det er et idrettslag eller en klubb tilknyttet NFIF som står som arrangør. (Overskudd fra arrangementet går tilbake til klubben for å sikre daglig friidrettsaktivitet)

2. DU ER FORSIKRET
Arrangementet krever inn lisens fra deltagere. (Det vil si at deltagere, funksjonærer og arrangøren er forsikret)

3. LØPET GJENNOMFØRES I TRÅD MED IDRETTENS VERDIER
Arrangementet tar utgangspunkt i idrettens verdier (ærlighet, glede, helse og inkludering). På mosjonsarrangement skal det i størregrad enn tidligere informeres om antidoping. Ved kjøp av lisens blir man automatisk underlagt NIF og ADNO sitt lovverk, og det kan bli krevd at løperen avlegger en dopingprøve. 

4. DIN SIKKERHET ER IVARETATT
Arrangøren har gjort en risikovurdering av arrangement. (Det vil si at man har diskutert hva som trengs av politi, rødekors, frivillige, trafikksikkerhet ol.).