Meld friidrettsskade

Dersom du har blitt utsatt for skade under konkurranse eller trening. Meld skaden din her!

Meld friidrettsskade

Har du vært uheldig og blitt skadet på trening eller konkurranse kan alle som har helårslisens, enkelt melde skade hos Gjensidige. Ved akutte og livstruende skader, tar du kontakt direkte med legevakten. All annen behandling må bestilles via idrettens skadetelefon etter at du har meldt skaden og blitt kontaktet av Gjensidige. Registrer skaden din her!

Spørsmål om behandling og gode råd:
Ring Idrettens Skadetelefon på 98 70 20 33. Åpent alle dager mellom 9-21

Spørsmål om erstatning eller skademeldingsprosessen:
Skriv til Gjensidige eller ring på 98 70 11 15.

Om barneidretts­forsikring

Barneidrettsforsikring gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år.

Forsikringen dekker:

  • Medlemmer i lag tilsluttet NIF
  • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
  • Trenere, ledere og dommere som bistår ved aktivitet for barn under 13 år
  • Deltakere i organisert aktivitet i klubben/lagets regi uten å være medlem av lag/klubb
  • Flyktninger/asylsøkere, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd

Hvis barnet ikke hadde idrettsforsikring via sitt særforbund på skadedatoen, skal skademeldingsskjema for barneidrettsforsikring benyttes.