Satsingsklubb 2016

Bli en satsingsklubb i 2016

Norges Friidrettsforbund ønsker å invitere din klubb til videreutvikling. På utviklingsprogrammet "Friidrettsforbundets satsingsklubb 2016" tilbys motiverte klubber støtte til å bli enda bedre. Klubber med et velfungerende styre og organisert friidrettsaktivitet for ungdom oppfordres spesielt til å søke. Ti klubber vil velges av søkermassen til å bli satsingsklubber i 2016. Programmet består av følgende aktiviteter og tilbud i løpet av året:

 • Start- og oppfølgingsmøte for egenutvikling sammen med klubbveiledere fra NFIF
 • Gratis kurs arrangert i egen klubb: Friidrett for barn, kretsdommerkurs, styrearbeid i praksis, økonomistyring og regnskap mm.
 • Mulighet for å få subsidiert materiell til utvalgte aktivitetskonsepter
 • De fem beste utviklingstiltakene får 10.000 kroner i støtte.
 • Reportasje om klubben på www.friidrett.no
 • Får bruke «Satsingsklubb 2016»-logo.
 • Deltakelse i forum for erfaringsutveksling med de andre satsningsklubbene i forbindelse med et nasjonalt stevne.
 • Kjempe om tittelen «Årets satsingsklubb 2016».

Ved å sette fokus på utvikling, vil klubben kunne arbeide mer riktig og langsiktig, slik at medlemmene kan bruke tiden sin på friidrettsaktiviteten.

Søk her innen 15. Februar. 

Klubbutvikling er skreddersydde tiltak som bidrar til å føre en klubb fra en nåsituasjon mot en fremtidig ønsket situasjon.
Dette passer for alle klubber – uansett ståsted nå.

Et klubbutviklingsprosjekt vil gjennom en enkel prosess gjøre klubben bevisst på hvilke muligheter som eksisterer. Prosessen vil i tillegg bringe hjelp og energi inn i arbeidet med å komme frem til konkrete tiltak.

Startsmøte
I oppstartsmøtet vil dere få besøk av en dyktig klubbveileder, som vil lede en utviklingsprosess sammen med dere: 

• Status - hvor står klubben i dag?
• Definere klubbens satsningsområder og mål.
• Synliggjøre utdanningstilbud samt prosjekter fra krets og forbund.
• Lage tiltaksplaner.

Startmøte har en varighet på to til fire timer, og klubben oppfordres til å stille med alle motiverte medlemmer. 

Klubbens medlemmer vil over en periode på ca seks måneder arbeide med de tiltakene de selv har definert som viktig, med oppfølging fra forbundet. 

Oppfølgingsmøte

Etter at klubben har arbeidet med sine tiltak, vil det igjen være tid for et oppfølgingsmøte. 
• Evaluering av gjennomførte tiltak.
• Definere nye behov og ønsker i klubben.
• Revitalisere tiltaksplaner. 

Noen klubber vil også kunne lage virksomhetsplaner på dette tidspunktet. 

Norges Friidrettsforbunds klubbveilederteam består av dyktige friidrettsmennesker med spesielutdanning i utvikling av klubber. Alle klubber vil bli fulgt opp av én av disse: 

 • Henrik Carsten
 • Kirsti Tomassen
 • Mette Dale
 • Vegard Henriksen

For spørsmål om "Satsingsklubb 2016":

Matias Lavik
Seksjonsleder barn, ungdom & kompetanse
Tlf: 452 04 125
matias.lavik@friidrett.no