Klubbutvikling

På denne nettsiden er det samlet verktøy som skal hjelpe dere å drive en god og effektiv klubb. Det er satt opp overordnede organisasjonsverktøy for klubben, samt områdespesifikke verktøy. Om du savner noe på siden, send en mail til klubbutvikling@friidrett.no, så skal vi være behjelpelig. Om du har innspill, tips eller gode eksempler du vil dele med andre, gi oss en lyd. (Obs. Siden er under oppbygning, og foreløpig noe mangelfull). 

En veldreven klubb planlegger fremover i tid, prioriterer handlinger og fordeler ansvar. Slik muliggjør klubben god friidrettsaktivitet. Under finner du noen verktøy som kan hjelpe din klubb til å bli enda bedre

Verktøy

Ressurser

En hensiktsmessig organisering av klubben bidrar til at oppgavene kan løses bedre og mer effektivt, slik at de frivilliges tid i større grad kan brukes på aktivitet. Under finner du maler og eksempler på organisatoriske verktøy som kan brukes for å få en bedre organisering og drift av klubben

Verktøy: 

Friidrett handler om utvikling av våre aktive og konkurranse. Attraktive arrangementer for utøvere i alle aldre og nivåer gir gode muligheter til utvikling, og kan generere inntekter for klubben. Gode arrangementer er også friidrettens ansikt utad

Arrangement:

Dommer:

Friidrettsaktiviteten er grunnen til at vi involverer oss i klubben, og medlemmenes aktivitetstilbud må være i sentrum av vårt arbeid. Under er verktøy og tips for å sikre god aktivitet i et utviklingsperspektiv. 

Overordnet:

Barn:

Ungdom

Elite

Mosjon

Friidrett for funksjonshemmede

Anlegg er en av de viktigste fasilitatorene for å skape friidrettsaktivitet. Her får du tips for prosessen med å bygge, oppgradere og vedlikeholde anlegg. 

Verktøy:

Ressurser:

Treneren er avgjørende for å oppnå mestring og utvikling for friidrettsutøverne. Under finner du tips til hvordan en skaper gode rammer som trenere og utøvere kan operere innen.

Verktøy

  • Treneroppfølging organisering
  • Trenerkontrakt
  • Periodeplan mal
  • Øktplan mal

Ressurser

Friidretten er bygget på frivillighet, og dette stiller krav til hvordan en utøver ledelse i klubben. Motivasjon og gode opplevelser må være fundamentet i oppfølging av de frivillige. Her får du tips til hvordan klubben kan ivareta de menneskelige ressursene: 

Verktøy:

  • Ledelsesmodell