Klubbutvikling

Klubbene skal ha mulighet til å drive godt og effektivt, uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå. Norsk Friidrett skal arbeide for flere veldrevne og solide klubber med gode mottakerapparat.