21-22 år

Både kvinner og menn er ferdig utviklet, både fysisk, motorisk og sosialt. Det som vil være avgjørende for videre trening, er det treningsgrunnlag som er gjort i årene før, og hvilke mål som er satt for videre satsing for friidrett.Om motivasjonen er sterk nok er avgjørende for å bli topp friidrettsutøver.

Hvordan videre trening skal legges opp er det mange oppskrifter på, men en må være forsiktig med å kopiere andres treningsprogram. Hovedmålet må bli å drive en grundigere spesifikk friidrettstrening med spesialisering i en øvelse eller øvelsesgruppe. En må forbedre de fysiske egenskaper som er nødvendig for å forbedre prestasjonene i øvelsen gjennom økende treningsbelastning og mer systematisk trening. En bør også konkurrere regelmessig.

All trening må legges opp individuelt etter arbeidskravsanalyser i gjeldene øvelse og kapasitetsanalyser av den enkelte utøver i den aktuelle øvelsen.

 

Jon Fjeld & Inger Steinsland (2012)