Paraøvelser

Med støtte fra Stiftelsen Dam har Norges Friidrettsforbund laget en øvelsesbank spesielt med tanke på parautøvere. Vi har delt øvelsene inn i tre kategorier.

Paraøvelser