Trener 2, spesiell del kast

Spesiell del kast bygger på generell del trener 2, men det er også mulig å ta kurset uten å ha gjennomført den generelle delen.

Påmelding og mer informasjon på mosjon.friidrett.no/trener2kast2018