Trener 1, digitalt kurs

Trener 1-kurset i friidrett består av en teoridel og en praktisk del. Teorien gjennomføres digitalt over seks kurskvelder høsten 2023. Trener 1 er åpent for alle som har tatt Friidrett for barn-kurset eller tilsvarende utdanning.

Påmeldingslink: Trener 1, friidrett - digitalt teoretisk - Min idrett

De aktuelle datoene er:

Uke 39: mandag 25.sept og onsdag 27.sept

Uke 42: mandag 16.oktober og onsdag 18.oktober

Uke 43: mandag 23.oktober

Uke 44: mandag 30.oktober

All undervisningen skjer på kveldstid (primært etter kl 19) og varigheten varierer fra en til tre timer.

Kursplan Trener 1 friidret

Ny pensumbok (Friidrett for ungdom), slippes ila. september.