Sunn Idrett: Digital spørretime for foresatte

Sunn Idrett inviterer til digital spørretime for foresatte og det er primært foresatte for ungdom 13-15 år som er målgruppa.