Gront lag.png

Søknadsfrist Idrettens miljøfond

Idrettens miljøfond deler ut midler til idrettslag som har tiltak og prosjekter som fremmer bærekraftig idrett og reduserer idrettens belastning på miljøet.

Søk her

Les mer her og her

For perioden 2024-2027 har Sparebankstiftelsen DNB bevilget 22,25 millioner kroner. Idrettens miljøfond deler ut midler til prosjekter som fremmer bærekraftig idrett, og reduserer idrettens belastning på miljøet.

Miljøfondet dekker inntil 50 prosent av hvert tiltak som mottar støtte.

-  Idrettens miljøfond skal tilføre både midler og kompetanse, slik at idretten kan gjøre de rette grepene for å drive mer bærekraftig. Vi ønsker at miljøfondet skal bidra til at flere får tilgang til slike ressurser enn hva som er tilfellet i dag, sier Steinar Sæthre, rådgiver, Idrett og lek, Sparebankstiftelsen DNB.