Ny Lerøy lekene logo.png

Oppdatert innbydelse - "Utvidet" Lerøy-samling NTfik/Nfik

Hold av datoene 17. - 19.november 2023 for da skal vi ha Lerøy-samling sammen med Nord-Trøndelag fik i Steinkjerhallen. For dere som ønsker å delta er det fint om dere melder dere på så snart som mulig.

Her finner dere innbydelsen og informasjon om samlingen. Fint om klubbtrenere også melder seg på enten for å påta seg treneransvar eller som observatører. 

invitasjon lerøysamling november.pdf