Tilskuddsordninger 2024.jpg

Oversikt over alle støtte- og tilskuddsordninger

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2024. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. Vi har laget den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2024. Spillemidler til utstyr, momskompensasjon for vare- og tjenestemoms, anleggsmoms, strøm- og gasstøtte, skattefradrag for gaver og støtte til Allidrett for barn og unge er eksempler på viktige bidrag for å skape viktig og varig idrettsaktivitet for alle! - Det er krevende å drifte et idrettslag og vi vet at mange idrettslag har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift. Derfor er det ekstra viktig at de ansvarlige i idrettslagene følger med på alle de ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer, sier forvaltningsrådgiver Line Hurrød i Norges idrettsforbund. Hun oppfordrer alle idrettslag til å spre informasjonen i idrettslaget og føre opp de ulike fristene for de ulike støtteordningene.

Her finner du link til: alle støtte- og tilskuddsordninger.