Utlysning idrettskretsens anleggsfond vår 2023

Møte på teams 5. oktober

Ettersom idrettskretsens anleggsfond utlyses med ny prosjektveileder som rammeverk, inviterer idrettskretsen til en time på Teams for info og svar på spørsmål om ordningen.

 

Anleggsfondet – en time på Teams
Tirsdag 5. oktober kl. 20.00
Påmelding sendes pr mail til undertegnede

Troms og Finnmark idrettskrets

Magnus Leonhardsen (fagleder anlegg og arrangement)
på vegne av Troms og Finnmark IKs anleggsutvalg