Påmeldingsliste, åpningsstevnet i Alta 3 og 4 juni 2023