Idrettsstipendet 2023

Det er nå åpnet for søknader til idrettsstipendet 2023. Troms og Finnmark fylkeskommune deler hvert år ut idrettsstipend til idretts-, og skyttertalenter i fylket. Det er nå åpnet for årets søknader. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema til fylkeskommunen innen 28. oktober 2023. Idrettsstipendet gis ut fra følgende regler: • Idrettsstipendet deles ut én gang per år til enkeltutøvere og lag • Kandidaten må være i alderen 16-25 år i konkurranseåret innen den aktuelle idretten, og være medlem av et idrettslag/skytterlag i Troms og Finnmark idrettskrets eller skyttersamlag i Troms/Finnmark • Utøveren kan bare motta stipendet én gang Alle klubber/lag i Troms og Finnmark idrettskrets og Troms/ Finnmark skyttersamlag har mulighet til å søke på vegne av egne medlemmer.