Amalie og barn 705 x 405.jpg
Foto: Eirik Førde

Instruktørkurset er klart

Nå er Nestlé-lekene instruktørkurs klar for gjennomføring, og vi oppfordrer alle arrangører til å gjennomføre kurset.

Samle alle instruktørene til en kurskveld der dere sammen skal gjennomføre kurset. Det skal være en ansvarlig fra kubben tilstede som skal lede kurset.

Kurset finnes på min idrett, se denne veilederen for mer informasjon.

Arrangører som gjennomfører kurset vil få en sertifisering fra friidrettsforbundet, og alle instruktører vil få godkjent kurset på sin idretts-CV.

En heldig arrangør som gjennomfører kurset vil få gleden av et besøk fra Amalie Iuel på sine Nestlé-leker.

inst. 2.jpg

Ønsker din klubb å arrangere Nestlé-leker? Registrer dere på https://www.deltager.no/nestlelekene2019

Finn ditt nærmeste arrangement og meld på ditt/dine barn her https://www.deltager.no/Idrettsleker/forside