Barne og ungdomsmerker.png

Friidrettsmerket

Norsk Friidrett står bak Friidrettsmerket. Merket har til hensikt å fremme friidrett, allsidighet og idrettsglede i grunnskolen, og finnes for både barneskolen og ungdomsskolen.

Merket kan oppnås på aktiviteter i skolens regi, men skolen må gjerne søke kontakt med idrettslag for hjelp til avvikling av merkeprøver. Det er viktig at tidtaking og måling blir gjort så riktig som mulig, men elevene kan gjerne være med på dette.

Friidrettsmerket bør ikke brukes før elevene går i 5. klasse.

Det er Norges Friidrettsforbunds barne- og ungdomsutvalg som utarbeider kravkortene og innholdet i disse. Kravkortene finner du i menyen under

NB! - Vær oppmerksom på at kravet på 3000 meter er et av punktene som skal tas vekk, da dette er i strid med eget konkurransereglement og vi ikke anbefaler skoler å kjøre dette for barn.

Du finner både barnemerker og ungdomsmerker i vår nettbutikk.