Barne og ungdomsmerker.png

Friidrettsmerket

Norsk Friidrett står bak Friidrettsmerket. Merket har til hensikt å fremme friidrett, allsidighet og idrettsglede i grunnskolen, og finnes for både barneskolen og ungdomsskolen.

Merket kan oppnås på aktiviteter i skolens regi, men skolen må gjerne søke kontakt med idrettslag for hjelp til avvikling av merkeprøver. Det er viktig at tidtaking og måling blir gjort så riktig som mulig, men elevene kan gjerne være med på dette.

Friidrettsmerket bør ikke brukes før elevene går i 5. klasse.

Det er Norges Friidrettsforbunds barne- og ungdomsutvalg som utarbeider kravkortene og innholdet i disse. Kravkortene finner du i menyen under

Du finner både barnemerker og ungdomsmerker i vår nettbutikk.

kravkort barneskolen.JPG

Kravkort ungdomsskolen.JPG

Hva skal til for å oppnå merket?

For Norges Friidrettsforbund er det viktig at allsidighet og mestringsopplevelser fordelt på løp, hopp og kast står i fokus. Kravkortet/tabellen er kun ment som et utgangspunkt med rom for tolkning. Det er opp til den enkelte skole/klubb å bestemme hvilke(t) krav som skal ligge til grunn for oppnåelse. Dersom man er usikker, kan man alternativt velge ut i fra følgende eksempler:

1) Ett krav – ett merke:

Oppnåelse av 1 øvelse gir 1 merke (eks: høyde i gull gir merke i gull)

2) Løp, hopp eller kast:

Oppnåelse av 1 hovedøvelse gir 1 merke (eks: gull i høyde, lengde og lengde uten tilløp gir merke i gull)

3) Løp, hopp og kast:

Oppnåelse av (minimum) 1 øvelse fra hver hovedøvelse gir 1 merke (eks: gull i 60m, høyde og liten ball gir merke i gull)

4) Mestring av antall krav:

Oppnåelse av 1 (valgfritt) krav gir bronse, 2 gir sølv, og 4 gir gull.

5) Allsidighet:

Oppnåelse av samtlige øvelser innen 1 valør gir 1 merke (eks: gull i alle øvelser innenfor gull gir merke i gull)

6) Egne valgte øvelser:

Skole/Klubb velger selv øvelser og antall. Oppnåelse av valgte øvelser premieres deretter.

For elever med funkjonsnedsettelse bør andre krav gjelde. Det bør tidlig i skoleåret gjennomføres tester i ulike friidrettsøvelser for å etablere et "referanse-nivå" for eleven. Dermed er det mulig å gi belønning for framgang gjennom trening i løpet av året, og bronsemerket kan tildeles for f.eks 5% forbedring på selve idrettsdagenift referansenivået. Sølvmerker 10 % og Gullmerket 20% forbedring. Her må lærer utvise skjønn i tillegg. Ta kontakt med ansvarlig for ParaFriidrett for ytterligere  spørsmål.