IMG_2625.jpg

NFIF søker arrangører til Lerøy-lekene

Det er nå mulig for klubber, lag og allianser å søke om å arrangere Lerøy-lekene fra 2024. Søknadsfristen er 19. mars 2023.

Det søkes etter tre arrangører fordelt utover landet. Det ikke er forhåndsbestemt hvilke kretser som skal delta på hvilket arrangement. Dette bestemmes etter tildeling av arrangører. Tildelingen av Lerøy-lekene gjøres av barne-og ungdomsutvalget. 

I søknaden bør det fremkomme hvordan søkeren vil løse utfordringer knyttet til den sportslige gjennomføringen, så vel som den utenomsportslige gjennomføringen (logistikk og infrastruktur) for besøkende kretser.

Arrangementsperioden innvilges i første omgang for ett år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse ved et godt og gjennomført arrangement.

Hver arrangør får 50 000 kroner hvert år i arrangementsstøtte for å tilrettelegge og gjennomføre et arrangement av høy kvalitet.

Under finner dere søknadsprosedyren for Lerøy-lekene:
Søknadsprosedyre Lerøy-lekene.