IMG_0790.JPG

Bli med og arranger Nestlé-lekene i 2020

Registreringen for Nestlé-lekene 2020 er åpen og vi håper mange klubber/idrettslag vil være med som arrangør.

NFIF har utviklet et ferdig skreddersydd konsept for 6 - 12 åringer, med gjennomføringsguide, deltagertrøyer til alle, påmeldingsløsning, samt diplomer. Vi ønsker å tilby dette til dere – og det beste av alt, det er selvfølgelig helt gratis. I 2018 ble det signert en avtale med Nestlé og arrangementet har derav fått navnet Nestlé-lekene.

Nestlé-lekene er et av NFIFs viktigste rekrutteringstiltak, og det engasjementet og den aktiviteten lekene har generert rundt om i friidretts-Norge har betydd enormt mye takket være den jobben lokale arrangører har lagt ned. Verdien og potensiale i Nestlé-lekene igger først og fremst i den gevinsten et lokalt arrangement vil gi i form av økte inntekter, men også økt aktivitet og økt rekruttering tilbake igjen til deres klubb.

Påmeldingen til Nestlé-lekene 2020 er nå åpen og vi håper mange klubber ønsker å arrangere. 

Dere oppretter arrangementet her: https://www.deltager.no/nestlelekene2020
Eller logger inn og gjenbruker tidligere arrangement her: https://www.deltager.no/Idrettsleker/arrangement/

Dere står helt fritt til å sette både deltagerpris, dato og sted for arrangementet selv.

De 10 første NYE arrangørene som registrer seg vil motta en gratis utstyrspakke, så det kan lønne seg å være tidlig ute. 

I fjor lanserte vi et digitalt kurs rettet mot instruktørene på Nestlé-lekene. Kurset skal gjennomføres i fellesskap med en faglig ansvarlig fra klubben til stede og omfanget er fire kurstimer. Å kunne planlegge og gjennomføre trygge, gode og morsomme friidrettsopplegg for barn er helt sentralt i kurset og vi håper dette kan bli en introduksjon til trenerutdannelse for mange idrettsleker-instruktører. Kurset er gratis og vi håper at så mange som mulig av dere ønsker å benytte dere av dette tilbudet.

IMG_0774.jpg