Bjørnegange

Bjørnegange! Gå som en bjørn og forsøk å gjøre det fort. Prøv også motsatt vei slik at ryggen er vendt mot bakken. Kanskje dere kan gjøre det som en konkurranse? Prøv f.eks. å frakte x antall kongler fra et sted til et annet mens dere går bjørnegange.