Home liten.jpg

Om Athletix

Hva er Athletix?

Athletix er et konsept rettet mot ungdom på deres premisser; det skal være morsomt, variert, fleksibelt og sosialt.

Hvor kommer det fra og hvorfor?

Norges Friidrettsforbund har utviklet konseptet som et tiltak for å beholde ungdom i klubbene.

Hvorfor skal klubben satse på det?

 • Athletix-klubber viser at de ikke bare vil satse på utvikling av toppidrettsutøvere, men at det også tar breddeidretten seriøst.
 • Athletix-klubber ivaretar egne ungdommer som ikke ønsker å satse.
 • Athletix-klubber rekrutterer nye ungdommer.
 • Athletix-klubber legger til rette for et miljø i klubben der det er muligheter for å utvikle utøvere til et høyere nivå.
 • Athletix-klubber opprettholder et godt sosialt miljø for klubbens friidrettsutøvere ved at flere ungdommer er medlem i klubben.
 • Athletix-klubber kan tjene noe ekstra i form av lave medlemsavgifter.

Hva kan resultatet bli for klubben?

 • Klubben får et breddetilbud på ungdommens premisser.
 • Klubben utvikler et miljø der det er muligheter for å utvikle både bredde og topp hånd i hånd.
 • Klubben tiltrekker seg ungdom; fremtidens funksjonærer og ledere.
 • Klubben er en viktig bidragsyter for folkehelsen som kan skaffe inntekter via ulike midler (fond, stiftelser osv.)
 • Athletix kan videreføres til andre målgrupper, som for eksempel bedriftshelse (Norna-Salhus har allerede lyktes med dette)

I Athletix legges det opp til fellestreninger med rundt én times varighet. I tillegg settes det opp egentreningsøkter for de som ønsker det. Et eksempel på oppsett er demonstrert under, men det oppfordres til at ungdommen selv er med på å bestemme hvordan dette skal se ut:

 • Økt 1: Styrke- og spensttrening.
 • Økt 2: Kondisjons- og basisstyrketrening.
 • Egentreningsøkt: Kondisjon eller styrke.

Ungdommene oppfordres til å delta på disse fellesøktene, men det er ingen krav eller forventning til at man til enhver tid stiller. På nettsiden finner trener og utøvere en øvelsesbank og ferdige treningsprogrammer, slik at man kan kombinere enkle øvelser etter ønske og benytte treningsprogrammer som man finner i høyre meny. Dette er både for inspirasjon til trenerne og som utøverne kan trene etter når fellestrening ikke passer.

Treningene er varierte og består av kondisjonstrening, styrke- og basistrening, spenst og eksplosivitet. Det er lagt vekt på at treningen er grunnleggende og skadeforebyggende, hvilket gjør at aktive friidrettsutøvere fra klubben kan bruke disse øktene som basistreningsøkter for å skape en felles møteplass for topp og bredde. Fleridrettsklubber kan også velge å bruke Athletix til felles basistreninger hvor de ulike idrettene kan samarbeide.

Athletix er ment som inspirasjon og hjelp til hvordan dere kan gjennomføre trening i klubben din.

Formålet med Athletix er å levere trening som ivaretar alle ungdommers behov. Friidrettsklubbene organiseres ofte slik at utøverne velger en spesialiseringsretning når de blir 15 år; sprint, hopp, kast eller mellomdistanse. Athletix kommer inn som et femte alternativ for de utøverne som bare ønsker å trene. Idretten har et stort frafall i ungdomsårene (se mere nedenfor), og konseptet er ment som et tilbud til de som ikke ønsker å delta på tradisjonell idrett. 

Det er utviklet en øvelsesbank, øktplaner og periodeplaner. Disse er utformet for å kunne levere variert, moro og effektiv "friidrettstrening uten friidrett". Se treningsplanene under «Treningsprogrammer» i høyre meny.

Vi oppfordrer de som ønsker det til å sette seg noen mål med treningen, men vi ønsker ikke at det skal være fokus på selve prestasjonen når man er på trening. Likevel er planene og målene med treningen svært individuelt, og målsettingen deretter. Målsettingene kan være alt fra å delta på uformelle stafetter til å klare 10 pushups på tærne. Fokuset skal være på det sosiale på treningen. Gruppen skal ha et godt samhold og støtte og backe hverandre.

Det å gi ungdommen tilgang til et treningsrom kan også være en fordel. Om for eksempel klubben har et klubbhus med et treningsrom, bør ungdommen få en nøkkel/tilgang til dette rommet slik at de kan tilpasse treningen sin ytterligere.

Et visst innslag av sosiale aktiviteter bør være med. I forbindelse med trening kan det være fint å spise kveldsmat sammen, levere ut frukt, bade eller andre enkle aktiviteter. Det oppfordres også til å noen mer omfattende happenings i løpet av året, som filmkveld, bowling, ballspillturnering, middag, stafett eller annet.

Frafallet i ungdomsidretten er stort, også for friidrettsutøvere. Det er derfor viktig at friidrettstreningen er variert, skadeforebyggende, utviklene og moro. Likevel passer ikke organisert idrett for alle, og mange ungdommer velger å bruke sin tid på andre ting enn idrett. I løpet av ungdomsårene slutter mange med organisert idrett, og flere erstatter dette med treningssentre.

Treningskjedene bidrar positivt for folkehelsen hos noen grupper, men vi mener friidretten kan gi et minst like godt tilbud for ungdom. Treningssentrene lykkes fordi de er fleksible, lett tilgjengelige og gir ungdommen det treningstilbudet de etterspør. Dette mangler i den organiserte treningen, hvor det er mye større krav som stilles til oppmøte på trening, konkurranse og tidsforbruk. Ungdommene som ikke ønsker dette faller derfor helt av den organiserte idretten. Tanken bak Athletix er derfor å gi tilbud til ungdommer som fortsatt ønsker å være en del av organisert idrett, men på en uformell og uforpliktende måte. 

 

Seippel (2005) viser til tall på hvorfor ungdom slutter med organisert idrett:

 • Flyttet (29 %)
 • Ble skadet (10 %)
 • Laget hadde ikke godt nok tilbud lenger (8%)
 • Måtte bruke tid på familie (7%)
 • Utdanning (7%)
 • Andre interesser på fritiden (6%)
 • Det var ikke gøy (6%)

Athletix er bygget opp som et direkte svar på de utfordringene ungdommen oppgir, og vi tror dette gir grunnlag for bedre ungdomsaktivitet. 

Treningene i regi av Athletix er ment som en sosial møteplass, hvor en gruppe med aktive ungdommer møtes for å trene. Fokuset blir attraktiv trening og sosialt samvær. Det sosiale aspektet er unikt for idretten. Athletix er i tillegg uforpliktende og uformell, og med lavere kostnader for deltakelse enn de fleste treningssentrene.