Alle tider kvinner / All time best women

Topp 30 beste gjennom alle tider pr.1.1.2021/Top 30 best all times as of 1.1.2021

Kvinner/Women

 

Alle tiders stafetter kvinner/All time best relays women

Stafetter satt sammen av Willy Hauge (wi-hau@online.no

Ajour pr. 31.12.2020

Stafetter kvinner/Relays women

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den omfattende statstikken nedenfor ajourføres for tiden ikke/The all time best lists below are the time being not updated.

 

Forord / Introduction
Om statistikken / About this statistics
Forklaringer og forkortelser / Explenations and abbreviations

 

Forslag til endringer i denne statistikken sendes til/Proposals to correct these lists may be sent to: friidrett@friidrett.no

Alfabetisk sortering på navn / Alphabetical index by name

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

 

Y

Z

Æ

Ø

Å

 

 

Øvelser / Events
(Flere av filene er av en slik størrelse at de vil ta en del tid på å lastes på saktegående forbindelser / Several files are of a size that will lead to long loading times at slower connections.)

Ajour pr. 1.1.2014/As of 1.1.2014.

 

Øvelse/Event  

 Grense/Limit   

Antall/Number 

Ajour pr/As of

 

100m

12.99

647

1.1.2014

 

150m

19.99

111

1.1.2014

 

200m

26.99

817

1.1.2014

 

300m

43.99

257

1.1.2014

 

400m

61.99

920

1.1.2014

 

600m

1:35.50

33

1.1.2014

 

800m

2:19.30

739

1.1.2014

 

1000m

3:10.00

298

1.1.2014

 

1500m

4:48.70

541

1.1.2014

 

1 mile

5:45.00

52

1.1.2014

 

2000m

7:00.00

131

1.1.2014

 

3000m

10:42.00

610

1.1.2014

 

2 miles

11:00.00

0

1.1.2014

 

3 miles

16:00.00

3

1.1.2014

 

5000m

18:30.00

220

1.1.2014

 

10000m

40:00.00

99

1.1.2014

 

1 time

13000

3

1.1.2014

 

Halvmaraton

1:30:00

411

1.1.2014

 

Maraton

3:30:00

363

1.1.2014

 

80m hekk

12.9

57

1.1.1970

 

 

(Utgått øvelse - oppdateres ikke/Outdated event - not updated)

100m hekk

16.99

400

1.1.2014

 

200m hekk

32.99

206

1.1.2014

 

300m hekk

47.99

235

1.1.2014

 

400m hekk

72.99

428

1.1.2014

 

2000m hinder

8:40.00

54

1.1.2014

 

3000m hinder

12:00.00

39

1.1.2014

 

Høyde

1.55

809

1.1.2014

 

Stav

2.01

316

1.1.2014

 

Lengde

5.21

684

1.1.2014

 

Tresteg

10.00

652

1.1.2014

 

Høyde u.t.

1.40

41

1.1.2014

 

Lengde u.t.

2.72

43

1.1.2014

 

Kule

10.17

620

1.1.2014

 

Diskos

32.00

508

1.1.2014

 

Slegge

25.00

311

1.1.2014

 

Spyd

32.00

262

1.1.2014

 

Vektkast

10.00

47

1.1.2014

 

Supervektkast

6.00

3

1.1.2014

 

3-kamp

1700

82

1.1.1985

 

5-kamp

2740

31

1.1.1982

 

7-kamp

3700

279

1.1.2014

 

9-kamp

5000

1

1.1.2014

 

10-kamp

-

6

1.1.2014

Kast-5-kamp

2200

22

1.1.2014