Hva er ParaFriidrett?

Gratulerer! Nå har du tatt deg det første skritt for å vite mer om friidrett for funksjonshemmede og er klar mot en spennende reise!

Friidrett er friidrett, uansett om du har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Som funksjonshemmet, kan du delta i nesten alle vanlige friidrettsøvelser, og følger vanlige regler for friidrett. I internasjonale konkurranser for fysisk funksjonshemmede er noen av de vanskeligste øvelsene tatt bort som f.eks stavsprang, hekkeløp og sleggekast, men i tillegg har vi fått inn en egne øvelser som f.eks, klubbe-kasting, for utøvere med tyngre CP-grad. I internasjonale konkurranser for lettere utviklingshemmede er f.eks stavsprang fortsatt med. Vi har full oversikt over alle øvelser som er tilgjengelige, så ta kontakt hvis du lurer på noe!

 I ParaFriidrett skiller vi mellom tre forskjellige typer funksjonsnedsettelser:

  • Fysisk funksjonshemmede.
  • Utviklingshemmede.
  • Døve.

Fysisk funksjonshemmede er de som har en redusert funksjon i en eller flere kroppsdeler. Internasjonalt deles funksjonshemmede utøvere inn i ulike klasser, avhengig av hvilken redusert funksjon du har. Dette gjøres for at de som konkurrerer mot hverandre skal ha så lik funksjonshemming som mulig. Se egen bolk om klassifisering.

Utviklingsshemmede er de som har en intellektuell funksjonsnedsettelse, og må oppfylle visse kriterier og gjennomgå ulike tester for å konkurrere internasjonalt under IPC, og for å bli klassifisert i denne gruppen. Egne regler og kriterier gjelder for deltakelse i Special Olympics Summer Games.

Døve er de som har en definert hørselsnedsettelse, og kriteriene for å delta i Deaflympics er minimum moderat alvorlig hørselstap i det beste øret (56-70 dB).