DSC_8667-liten.jpg

Racerunning

Vi ønsker å bidra til at flere funksjonshemmede kommer i regelmessig aktivitet og trening, fordi vi vet at ved siden av helseaspektet ved å drive med idrett, utgjør den organiserte fritiden en viktig sosialiseringsarena for barn og ungdom. I tillegg ønsker vi å rekruttere flere utøvere inn i ParaFriidrett. NFIF har et bredt tilbud til alle, men ser at det er nødvendig å gjøre tiltak for å synliggjøre og etablere gode møteplasser/treningssteder for deler av målgruppen. Racerunning eller «Løpesykling» er en ny øvelse innen friidrett som senker terskelen til barn og unge med en funksjonsnedsettelse, til deltakelse i idretten. Den er spesielt egnet for mennesker med tung CP, som ellers har få muligheter til å drive med kondisjonsidrett. Vi ser at det er et stort potensiale her for rekruttering av mennesker med høy grad av funksjonsnedsettelse, og ønsker derfor å etablere et prosjekt der hovedmålsetningen er å øke antall Racerunnere inn i idretten

Hovedmålet er å rekruttere 20 nye Racerunnere gjennom å etablere to nye Racerunning-miljø, ett i Ve/Te/Bu og ett på det sentrale Østlandet - Oslo/Akershus. Ved å arrangere samlinger og aktivitetsdager, skal vi etablere to nye «kraftsenter» for Racerunning etter inspirasjon fra Steinkjer Friidrettsklubb. Norges Friidrettsforbund tar sikte på å hente inn erfaringer og involvere Steinkjer friidrett få i gang prosjektet «Friidrett med CP». NFIF ønsker i denne omgang å holde prosjektet regionalt, slik at vi med kompetente personer sikrer tett oppfølging og dermed sikrer tilfredsstillende gjennomføring.