Resultater fra kretsseriene i Hordaland FIK 2008

Menn senior

Kvinner senior

Gutter

Jenter

Menn og kvinner veteran